Resurseffektivitet – vägen till ett konkurrenskraftigt företag

Resurseffektivitet – vägen till ett konkurrenskraftigt företag

Få en inblick i initiativ som ska bidra till ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa, med en hållbar konsumtion och produktion. Ta del av presentationer om hur svenska företag idag engagerar sig genom sitt eget arbete och hur de följer och deltar i EU initiativ. Hur följer, påverkar och arbetar svenska bolag med frågor kring resurseffektivitet? Vilka initiativ och frågor är av intresse inom EU?

När: 18 februari, 2015 kl. 07:45-10.00 (Frukost serveras mellan kl. 07.45 – 08:00)
Plats: Göteborg IVL, Aschebergsgatan 44 (hållpl. Kapellplatsen)
Till anmälan

Lyssna till Mats Rosenquist, ansvarig för extern forskningssamverkan, som presenterar hur Volvo Group Trucks Technology arbetar med sina påverkansprocesser gentemot EU ochvilka resultat detta har lett till. Ta del av en presentation av Susan Iliefski-Janols, hållbarhetschef, som beskriver SCAs arbete med resurseffektivititet och deras engagemang i EU initiativ. Få en inblick i projektet Resurseffektiva affärsmodeller som presenteras och projektleds av Caroline Ankarcrona på IVA, vilket syftar till att stimulera nya affärsmodeller och styrmedel och lyfta resurseffektivitet högre upp på den politiska agendan i Sverige.

Resurseffektivitet är av stor betydelse för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa med en hållbar konsumtion och produktion. Inom EU pågår flera initiativ som alla gemensamt verkar för att nå detta mål. Resurseffektivitet ligger högt upp på företagens agendor för att öka sin globala konkurrenskraft, minska belastningen på jordens naturresurser och ekosystem, öka produkters och tjänsters miljöprestanda och för att reducera kostnader, för att nämna några drivkrafter som finns. EU utlyser närmare 80 miljoner fram till år 2020, resurser som ska bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa. En viktig del av programmet är resurseffektivitet. Det finns andra initiativ som syftar till hållbar konsumtion och produktion där ”Product Environmental Footprint” och ”Organisation Environmental Footprint” är pågående initiativ.

Seminariet avslutas med en diskussionsdel för att fånga upp de frågor som deltagarna anser viktigast att belysa inom resurseffektivitet.

Välkommen!

Seminariet är ett samarrangemang mellan the Swedish Life Cycle Center, GAME och CERISE

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*