Så kan Västverige dra nytta av elrevolutionen inom transportsektorn

Så kan Västverige dra nytta av elrevolutionen inom transportsektorn

Den 14 september arrangerade GAME ett frukostseminarium om elmobilitet, ett område där det händer enormt mycket just nu.
Jakob Lagercrantz från 2030-sektretarietat inledde morgonen med att prata om hur vi ligger till med att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, och konstaterade att vi är på god väg, även om flera utmaningar kvarstår som inte bara kräver större satsningar på el och biodrivmedel utan också beteendeförändringar och nya affärsmodeller.

Jonas Odermalm från Volvo Trucks tog vid och berättade om sina erfarenheter av eldrivna tunga transporter i urban miljö där fokus just nu ligger på eldrivna bussar, och där efterfrågan har tagit fart. En utmaning är de höga investeringskostnaderna, som dock sjunger snabbt i och med fallande priser på batterier.

Henrik Engdahl på Siemens fortsatte fokuset på tunga transporter och berättade om sina satsningar på bland annat luftburna elvägar i Gävle och Los Angeles. Fokus nu ligger på att avsluta pågående demonstrationsfaser och att inleda fälttester (flera på gång i Tyskland) samt att formera regionala elvägskluster, där exempelvis Västsverige skulle kunna vara ett område att satsa på. Samarbetspartners för att formera sådana kluster sökes.

Avslutningsvis berättade Martin G.H Gustavsson på RISE Victoria om ett nytt nationellt forskningslabb om elektromobilitet (Elektromobilitetslabbet) som RISE fått i uppdrag att leda, troligtvis från Göteborg. Martin informerade också om en kommande innovationsupphandling från Trafikverket som har stort fokus på elektrifierade vägar för tunga transporter, och som samlar aktörer på bred front.

Seminariet är en del i GAMEs barometer där vi tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling inom olika områden. Syftet är att GAME utifrån barometerns resultat kan utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige.

Ladda ner presentationer från frukostseminariet:

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

Jonas Odermalm, Volvo

Martin G.H Gustavsson, RISE