Välkommen till GAME-dagen 2014 – Klimatneutral konsumentmarknad i Västra Götaland

Välkommen till GAME-dagen 2014 – Klimatneutral konsumentmarknad i Västra Götaland

Nätverket Göteborg Action for Management of the Environment (GAME) välkomnar dig till den årliga GAME dagen den 9 oktober 2014. Då samlas representanter från företag, forskningsverksamheter och samhällsaktörer i Västra Götaland för att diskutera gemensamma samhällsutmaningar inom regional hållbar utveckling.

Samhället står inför en utmaning, företagen för en möjlighet och forskningen för en viktig uppgift. Hur kan vi tillsammans använda de aktiviteter som pågår i regionen för att bidra till att nå de uppsatta klimat- och energimålen? I led med denna frågeställning erbjuder GAME-dagen en möjlighet för företag, forskare och samhällsaktörer att knyta nya kontakter, utbyta kunskaper kring gemensamma intresseområden och identifiera samarbetsmöjligheter.

Gamedagen litenEftermiddagen består av kunskapshöjande presentationer, erfarenhetsutbyten och diskussioner kring samverkansmöjligheter. Vi inleder med en presentation från Susanne Hammarström från Västra Götalandsregionen som lyfter forskning och innovation som en motor för regional utveckling.  Därefter presenteras årets GAME-rapport Klimatneutrala Västra Götaland- Omställning till klimatneutral konsumtion och Jonas Nässén presenterar sin forskning kring hur konsumentmarknaden har förändrats.

Del två av eftermiddagen fokuserar vi på erfarenheter om hur innovativa utvecklingsprojekt kan driva hållbar regional utveckling. Magnus Sjöstrand, från företaget Envac, om hur innovativa sopsugslösningar kan skapa värde för staden och Jonas Cognell, från företaget Göteborg Energi, presenterar erfarenheter från samarbetet inom det EU finansierade projektet Celsius.

Eftermiddagen avslutas med en paneldiskussion om möjliga samarbeten för utmaningen: Att nå regionens klimatmål fram till år 2020 – hur kan fler aktörer bidra? Hur kan Horizon 2020 användas för att driva regional hållbar utveckling på västsvenska projektarenor?

Nätverksträffen ger dig möjlighet att dels möta möjliga samarbetspartners för etablering av demoprojekt och andra former av initiativ och dels träffa ledande miljöexpertis som verkar i Västsverige. Målet med GAME-dagen 2014 är att initiera samarbete för att ta ett steg närmare de gemensamma klimat- och energimålen.

När: Torsdag den 9 oktober kl 13-17 (Inklusive mingel)
Var: Scaniasalen, Chalmers kårhus 1trp, Chalmersplatsen 1
Anmälan: Maila till info@gamenetwork.se. Senast den 1 oktober vill vi ha din anmälan.
Program: Program_GAME dagen

 

Program

13:oo-13:10 Inge Horkeby, ordförande GAME
13:10-13:30 Regional utveckling och möjligheter inom Horizon2020
Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen
13:30-13:50 Konsumtionsmönstrens roll i klimatomställningen
Jonas Nässén, Chalmers tekniska högskola
13:50-14:10 Klimatneutrala Västra Götaland – Omställning till Klimatneutral konsumtion
Jonas Norrman, Nätverket GAME
14:10-14:30 Paus
14:30-14:50 Innovativa lösningar som skapar värde för staden
Magnus Sjöstrand, Envac
14:50-15:10 Projekt Celsius- erfarenheter från ett EU-projekt
Jonas Cognell, Göteborgs Energi
15:10-16:00 Paneldiskussion: Att nå regionens klimatmål fram till år 2020 – hur kan fler aktörer bidra? Hur kan Horizon 2020 användas för att driva regional hållbar utveckling på västsvenska projektarenor?

Hanna Ljungkvist, IVL
Jonas Nässén, Chalmers tekniska högskola
Jonas Cognell, Göteborgs Energi
Magnus Sjöstrand, Envac
Claes Tullin, SP
16:00- Nätverksmingel med tilltugg

 

Bakgrund
Inom EU finns gemensamma mål för omställning inom klimat och energiområdet fram till år 2020. Mål är satta för energieffektivisering, biobränslen och minskade utsläpp av växthusgaser. Under 2012 arbetade Nätverket GAME med energieffektivisering, under 2013 låg fokus på förnybartmålet och den Västsvenska bioekonomin. Under 2014 riktar vi ljuset på det tredje målet om minskade klimatutsläpp och utvecklingen i Västra Götaland. Kommer Västra Götaland att nå det gemensamma målet?
Nätverket GAME utreder tillsammans under 2014 hur aktiviteter i Västra Götaland med målet att minska klimatpåverkan skulle kunna stärkas genom finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. Ramprogrammet kan vara ett verktyg för att nå energi- och klimatmålen samtidigt som nya affärsmöjligheter skapas för företagen i Västra Götaland. Dessutom bidrar framgång inom programmet till att regionen som helhet stärker sin konkurrenskraft som en motor för hållbar utveckling.

 

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*