WS 16 mars 2016: Testbäddar för miljöteknik- och affärsutveckling i Västsverige

WS 16 mars 2016: Testbäddar för miljöteknik- och affärsutveckling i Västsverige

Företagssamverkan kring testbäddar har skapat möjlighet för att flera beställare och leverantörer tillsammans under realistiska förhållanden kan testa och utvärdera miljöteknik utifrån avsedda funktioner och kommersiella potential. Finansieringsmyndigheten Vinnova och Tillväxtanalys lyfter båda fram testbäddar som en framgångsrik modell för företagssamverkan kring miljöteknik- och affärsutveckling. Satsningen har varit så pass lyckad att Vinnova beslutat att fortsätta programmet. Fram till den 12 april kan företag ansöka om finansiering från deras program: Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Den 16 mars arrangerade Nätverket GAME tillsammans med Lindholmen Science Park bjuder in till en workshop för företag som är intresserade av testbäddar som en samverkansplattform mellan beställare och leverantörer.

Eftermiddagen inleddes med korta presentationer om

Inledning – Presentation =>
Jonas Norrman, för Nätverket GAME

Vinnovaprogrammet: Testbäddar inom miljöteknikområdetPresentation =>
Klas Barklöf, Handläggare, Vinnova

Företagserfarenheter från Test Site SwedenPresentation =>
Per Sunnergren, Projektledare, Lindholmen Science Park

Företagserfarenheter från medverkan i flera testbäddsprojektPresentation =>
Håkan Axelsson, miljöteknikentreprenör, Chalmers Ventures

IMG_2414Därefter workshop kring lösningar för olika utmaningar:

Prissättning – Kostnader för företag att nyttja testbäddar

Marknadsföring – Liten kännedom om testbäddens möjligheter olika företag.

SME-strategi – Varför är så få småbolag är med i testbäddssamverkan.

Nästa workshop i Maj

Under året kommer vi att arrangera 4 seminarier på temat ”Finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik”. Nästa workshop blir i maj om finansieringsmyndigheten Vinnovas bidrag till innovationsprojekt med fokus på nya produktionsmetoder och produktionstekniker inom deras program Produktion2030.