Minskade utsläpp av klimatgaser från KNEG 2008 – på väg mot visionen