Smart energi – en halvtidsutvärdering

Smart energi – en halvtidsutvärdering

GAME har på uppdrag av Västra Götalandsregionen utvärderat processen Smart energi, vars målsättning är ett skapa en regional strategi för oberoende av fossil energi. Publicerat januari 2009.
* Smart energi [pdf]