Nedan presenteras publikationer samt samarbets- och utredningsaktiviteter som GAME arbetar med just nu.

Samhälle och Innovation

samha%cc%88lle-och-innovation

Samhälle och Innovation är en rapport som beskriver GAMEs aktiviteter för miljödriven affärsutveckling i Västsverige under år 2017. Aktiviteterna var utformade för att bidra till företagens behov och utmaningar för att agera och engagera sig kring uppsatta miljö- och klimatmål för Västsverige. 

Ladda ner rapporten här

 


 

Rapporter om utvecklingen i Västsverige framtagna av andra aktörer

Västra Götalandsregionen gör två underlagsrapporter per år:

Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2016

Sammantaget är konjunkturläget nu det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan.

Uppföljning och effektanalys av Västra Götalandsregionens företagsstöd

Det är svårt att baserat på denna uppföljning dra några generella slutsatser eller ge några konkreta rekommendationer rörande hur de olika stödformerna kan fungera mer effektivt eller bidra till än större nytta hos företagen. Upprepade mätningar över tid kan ge ett bättre underlag för att analysera mönster över tid.

Tillväxtverket gör en stor återkommande undersökningen vart tredje år sedan år 2002:

Företagens villkor och verklighet

Delrapport: Företag som samverkar är mer innovativa

Delrapport: Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

ska%cc%88rmavbild-2016-11-04-kl-16-18-59

 

Innovation action arenas in Western Sweden

This study aims at producing an easy to use presentation of arenas and clusters in western Sweden, which facilitates or are involved in demonstrations of sustainable services and technologies.

The target group for the presentation is Swedish or European consortia working on project proposals, which include innovation actions such as live demonstration of services and Innovation Actionproducts.

It is the GAME network ambition that projects more and more should share innovation action arenas in western Sweden. By sharing arenas a number of synergies will appear such as communication synergies, as stronger branding and easier to handle delegations. The Arenas themselves can become more effective in facilitating demonstration and can attract enough project funding to maybe have a small but dedicated organisation.

The study have identified three types of organisations that turns up when doing research on innovation action arenas:

The arenas are geographical locations where the innovations actions are facilitated. An example is Asta Zero, which is the world’s first full-scale test environment for future road safety. The facility offers different traffic environments, which makes it possible to test advanced safety systems and their functions for all kind of traffic situations.

Collaboration networks are long-term collaborations, which together runs several innovation action projects on one or more arenas. Example: Climate Neutral Freight Transport (KNEG). The aim of KNEG is to show how climate impact from freight transportation by road in Sweden can be reduced through various measures. The projects focuses mainly on shipping efficiency, fuel production, vehicle efficiency, and expanded use of renewable fuels.

Projects are projects with projects consortia. However, large projects, which runs several years have a tendency to be interpreted as both Arenas and Collaborative Networks. Example: CELSIUS demonstrates and promotes integration of smart district heating and cooling. Gothenburg is one of the 5 demonstration partner cities and City of Göteborg is the coordinator of this project, which is one of the largest projects in FP7.

 

GAME rapport 2014 – Klimatneutrala Västsverige

Framsida Klimatneutrala VästsverigeEn generell slutsats presenterad i denna rapport är att det är mycket svårt för konsumenter att konsumera på ett klimatsmart sätt. Det är helt enkelt för svårt att konsekvent göra bästa klimatval oavsett om det gäller mat, transport eller boende.

Att genom ökad kunskap medvetandegöra hur viktigt det är ett omfattande arbete vilket har svårt att konsekvent nå fram till konsumenten. Istället växer det fram fler exempel på lättillgängliga beslutsstödssystem som hjälper konsumenten att ta klimatsmarta val. Systemen har ofta ett mobilt gränssnitt vilket gör att konsumenten kan ta hjälp direkt med sin mobiltelefon.

Läs mer i GAME Rapport 2014

Biodriv

Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet och Preem samarbetar i projektet Biodriv.... Läs mer →