Västsvenskt forum för Agenda 2030 blir ny öppen mötesplats

Västsvenskt forum för Agenda 2030 blir ny öppen mötesplats

Sedan årsskiftet har samtal om Västsvenskt forum för Agenda 2030 varit en del av GAMEs verksamhetsråd, vilket inneburit att endast utvalda gäster har bjudits in på dessa möten. På GAMEs finansiärsråd 25 april togs ett beslut om att forumet från och med nu ska vara en öppen mötesplats för näringsliv, akademi, samhällsaktörer samt civilsamhällets aktörer, som arrangeras fyra gånger per år. Denna mötesplats kommer därmed ersätta det som tidigare har varit GAMEs verksamhetsråd, och GAME har därmed enbart ett styrande råd.

Förutom en fysisk mötesplats är målsättningen att under 2018 bygga upp en digital mötesplats som tillgängligör verktyg, metoder och konkreta exempel på hur man kan komma igång i arbetet med Agenda 2030. Just nu pågår exempelvis arbetet med filmserien Agenda 2030: Kom igång, som syftar till att sprida goda exempel från organisationer som kan inspirera andra till att komma igång. Känner du till ett exempel som du tror kan inspirera andra, kontakta oss gärna.  De första filmerna i serien kommer att släppas innan sommaren.

Vill du få inbjudningar till kommande träffar, skriv upp dig på GAMEs nyhetsbrev.

Forumets syfte

Syftet med Västsvenskt forum för Agenda 2030 är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 i Västsverige genom att:
• Bjuda in till erfarenhets- och kunskapsutbyten kring de globala målen och Agenda2030, som för samman företag, myndigheter, forskningsorganisationer samt andra nätverk och sammanslutningar som arbetar med Agenda2030 i regionen.
• Tillgängliggöra verktyg, metoder och konkreta exempel för hur man kan implementera de globala målen i sin verksamhet.
• Vara en plattform och möjliggörare för nya samverkansprojekt och innovationer kring Agenda2030 i regionen.

Varför behövs ett västsvenskt forum?

I juni 2017 presenterade den svenska Agenda2030-delegationen sitt första förslag på en nationell handlingsplan för arbetet med FNs globala mål för en hållbar utveckling ” I riktning mot en hållbar välfärd”. I förslaget pekar delegationen ut den regionala nivån som särskilt viktig i genomförandet av Agenda2030. Bland annat skriver man att ”det behövs arenor på regional nivå som samlar kommuner, regioner, statliga myndigheter med verksamhet på lokal och regional nivå, akademi, civilsamhälle och näringsliv”.

Bakgrund

Våren 2017 tog Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV initiativ till samtal om ett nätverk som fick arbetsnamnet Västsvenskt forum för Agenda 2030.   Under hösten togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAMEs finansiärsråd om att låta de fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAMEs regi.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*