EA Japan Exec kritiserar japanska betygsnämnden

“Vad händer CERO?”
En chef på Electronic Arts Japan har kritiserat den japanska videospelsklassificeringsnämnden för att ha tillåtit den kommande actionspel Stellar Blade att släppas oklippt medan EAs eget Dead Space förbjöds i landet.
I inlägg på X/Twitter ifrågasatte EA Japans generalmanager Shaun Noguchi …

Shaun Noguchi, generalmanager för Electronic Arts Japan, har uttryckt sin kritik mot den japanska bedömningsnämnden för videospel. Han påpekar att spelet Stellar Blade tillåts att släppas utan censur, medan EAs Dead Space förbjudits i landet. Detta har väckt diskussion kring hur konsekvent och rättvist bedömningsnämnden är när det kommer till att bedöma innehållet i olika spel.

Noguchi tog upp frågan på sociala medieplattformen X/Twitter, där han uttryckte sin frustration över det dubbelmoraliska beslutet från bedömningsnämnden. Han framhåller att det är viktigt att bedömningsnämnden är konsekvent i sin bedömning av spel och att det är orättvist att ett spel tillåts oklippt medan ett annat förbjuds. Det har lett till en debatt om hur bedömningsnämnden hanterar och granskar spel och vilka kriterier som ligger till grund för deras beslut.

Med denna kontrovers har frågan om spelcensur och bedömningsprocessen i Japan sattes i fokus. Noguchis uttalande har väckt intresse och engagemang bland spelare och branschaktörer, och frågan om rättvisa och konsekvens i bedömningen av spel har blivit föremål för diskussion. Det återstår att se hur bedömningsnämnden kommer att svara på den kritik som framförts och om det kommer att ske några förändringar i deras bedömningsprocess i framtiden.

Vi använder oss av kakor för att se till att du får den bästa upplevelsen på Game Network 

Scroll to Top