gamewebb_stad-2

Välkommen till Nätverket GAME

Gothenburg Action for Management of the Environment

gamewebb_masar-2
GAME_webb_-vindkraftverk-2

Hem

Nyheter

Tyngre vägtransporter för mindre klimatpåverkan

Den 16 februari beslutade regeringen om propositionen Godstrafikfrågor. Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods... Läs mer →

Hållbara lösningar för inredningsdesign

Science Park Borås kör igång EU-projektet Innovation Square med syfte att stärka kunskap och utveckla rutiner inom offentlig sektor för att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning av offentliga miljöer. Projektet för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare, samt världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material från satsningarna... Läs mer →

Många EU-länder följer inte lagen om luftkvalitet

Enligt EU-kommissionen nonchaleras lagen om luftkvalitet i mer än 130 städer i hela 23 av de 28 EU-länderna. Kommissionen är oroad över takten i arbetet med att uppnå de gränsvärden som fastställts av EU-lagstiftningen i medlemsländerna. Luftföroreningar är den enskilt största miljöorsaken till för tidig död i Europas städer och... Läs mer →

Kommande aktiviteter

VGR anordnar workshop om marina och akvatiska råvaror

Tid: 8 mars.09:30

Det Västsvenska Kemi- och Materialklustret och Maritima klustret i Västsverige bjuder in till ett workshop om förutsättningar och hinder för utnyttjande av marina och akvatiska råvaror. Ny industri för hållbar produktion av marina råvaror Marina...

Läs mer →

Nätverksträff om Smarta Hållbara städer

Tid: 4 april.08:00

Morgonmöte om möjligheter att söka investeringsbidrag för tjänster och produkter kopplat till det som kallas Smarta Hållbara städer. Den andra Nätverksträffen under våren belyser möjligheter inom stadsutveckling och nya tjänster som efterfrågas i...

Läs mer →

GAMEs verksamhetsråd

Tid: 27 april.11:30

Årets andra verksamhetsråd där deltagande organistioner och företag bland annat diskuterar trender och nyheter samt fortsatt inriktning på GAMEs verksamhet.

Läs mer →

Alla aktiviteter

Bli medlem!

Ta del av kommande aktiviteter, omvärldsbevakning och bli en del av ett brett Västsvenskt nätverk inom miljöteknik och innovation. Välkommen som medlem!

KONTAKTA OSS

Presentationer

Ta del av sammanfattning och presentationer från våra aktiviteter och arrangemang.

Läs mer →

Rapporter

Här hittar du rapporter och utredningar framtagna inom Nätverket GAME.

Läs mer →

Deltagare i nätverkets verksamhetsråd