SlideBottomBlur

Hem

Nyheter

Kommer framtidens proteiner ifrån havet?

I samarbete med Maritima klustret i Västsverige, Innovatum Science Park samt Kristineberg Center arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om framtidens proteiner, den 11 december.  Bland deltagarna fanns flera företag som utvecklar nya produkter i liten skala, men också representanter ifrån akademi, offfentlig och idéburen sektor. En stor del... Läs mer →

Fullsatt konferens med Agenda 2030 i Väst

”Partnerskap är nyckeln till framgång. Jag vill att Västsverige ska bli en region som är bäst på hållbar utveckling. Vi ska göra vårt bästa tillsammans och vara ett föredöme för andra regioner”. Det var budskapet ifrån en av talarna på Agenda 2030 i Väst årliga konferens som arrangerades i samarbete... Läs mer →

Kan socialt byggande bidra till de Globala målen?

Hur vi planerar och bygger våra bostäder har stor betydelse för våra möjligheter att nå de Globala målen. Dels handlar det om tillgången till hållbara bostäder för alla, men också om att bygga på ett sätt som främjar människors hälsa, och med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.   Den 20 september... Läs mer →

Kommande aktiviteter

Agenda 2030 i Väst, möte med Finansiärsråd och Advisory board

Tid: 22 april.13:00

Representanter i Agenda 2030 i Väst finansiärsråd och advisory board träffas. Läs mer om finansiärsråd och advisory board här.

Läs mer →

Alla aktiviteter

Nyhetsbrev

Ta del av information om nyheter och aktiviteter inom Agenda 2030 i Väst samt aktuella projektmedel och utlysningar.

LÄS MER

Events

Ta del av sammanfattning och presentationer från våra forumträffar, workshops och årliga konferens (GAME-dagen)

Läs mer →

Agenda 2030: Kom igång

Filmserie där vi intervjuar aktörer från näringsliv, akademi och samhällsorganisationer, främst i Västsverige, som har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet

Läs mer →

Finansiärer