SlideBottomBlur

Hem

Nyheter

Premiär för GAME:s nya samverkansforum Agenda 2030 i väst

Den 27 november var det fullsatt premiär för GAME:s nya samverkansforum Agenda 2030 i väst,  arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030. Temat för forumträffen var hur mobilitet som tjänst och autonoma fordon kan bidra till maximal samhällsnytta. Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i... Läs mer →

Stort engagemang för årets GAME-dag

GAME-dagen 2018 fokuserade på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030 och bjöd på konkreta exempel på hur myndigheter, akademi och näringsliv har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet och strategiarbete. Dagen bestod av två delar: en förmiddagskonferens samt en efterföljande workshop.... Läs mer →

En GAME-changer för partnerskap kring de Globala målen

I 20 år har nätverket GAME sammanfört företag med forskningsorganisationer och myndigheter i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i regionen. Med vårt nya forum – Agenda 2030 i Väst – ställer vi in kompassen på att stärka regionens partnerskap och genomförande av de Globala målen... Läs mer →

Kommande aktiviteter

Game finansiärsråd

Tid: 24 april.09:00

Plats: tbd

Läs mer →

Solutions Initiative Forum

Tid: 28 augusti

Solutions Initiative Forum (SIF) – Air is an action-oriented event where entrepreneurs, innovators, investors, businesses, civil society, policy makers and academia come together to promote solutions to air pollution, organized by SDSN-Northern Europe. The...

Läs mer →

Game finansiärsråd

Tid: 10 september.09:00

Plats: tbd

Läs mer →

Alla aktiviteter

Nyhetsbrev

Ta del av information om nyheter och aktiviteter inom Agenda 2030 i Väst samt aktuella projektmedel och utlysningar.

LÄS MER

Events

Ta del av sammanfattning och presentationer från våra forumträffar, workshops och årliga konferens (GAME-dagen)

Läs mer →

Agenda 2030: Kom igång

Filmserie där vi intervjuar aktörer från näringsliv, akademi och samhällsorganisationer, främst i Västsverige, som har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet

Läs mer →

Finansiärer