SlideBottomBlur
Gamedagen2-07

Hem

Nyheter

En GAME-changer för partnerskap kring de Globala målen

I 20 år har nätverket GAME sammanfört företag med forskningsorganisationer och myndigheter i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i regionen. Med vårt nya forum – Agenda 2030 i Väst – ställer vi in kompassen på att stärka regionens partnerskap och genomförande av de Globala målen... Läs mer →

Västsvenskt forum för Agenda 2030 blir öppen mötesplats

I april togs beslut om att Västsvenskt forum för Agenda 2030 ska vara en öppen mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan näringsliv, akademi, samhällsaktörer och civilsamhällets aktörer. Syftet är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 både genom fysiska möten och en digital mötesplats. Första öppna... Läs mer →

GAME-möte gav nya idéer för cirkulär textilproduktion

Västsverige ligger långt framme vad gäller forskning och innovationer för ett cirkulärt mode. Samtidigt är utmaningarna som kvarstår enorma och för att nå målet krävs ett systemskifte inom branschen. Detta var några av utgångspunkterna för nätverket GAMEs verksamhetsråd 6 mars som hölls på KappAhls huvudkontor i Mölndal. Deltagarna fick lyssna... Läs mer →

Kommande aktiviteter

GAME-dagen 2018: Partnerskap och genomförande av Agenda 2030 i Västsverige

Tid: 6 november.09:00

Varmt välkommen till GAME-dagen 2018, med fokus på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030. Dagen kommer bland annat att bjuda på konkreta exempel på metoder och verktyg som redan idag används av företag...

Läs mer →

Premiär: Agenda 2030 i Väst – forumträff med tema mobilitet

Tid: 27 november.08:00

Välkommen till premiären för Agenda 2030 i Väst forumträff  i samarbete med IVL Mobilitet som tjänst och autonoma fordon - hur bidra till maximal samhällsnytta? Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta...

Läs mer →

Alla aktiviteter

Nyhetsbrev!

Ta del av information om GAMEs seminarier och aktiviteter, Västsvenskt forum för Agenda2030 samt aktuella projektmedel och utlysningar.

LÄS MER

Presentationer

Ta del av sammanfattning och presentationer från våra aktiviteter och arrangemang.

Läs mer →

Rapporter

Här hittar du rapporter och utredningar framtagna inom Nätverket GAME.

Läs mer →

Medlemmar