gamewebb_stad-2

Välkommen till Nätverket GAME

Gothenburg Action for Management of the Environment

gamewebb_masar-2
GAME_webb_-vindkraftverk-2

Hem

Nyheter

Positivt gensvar till Strategiska vägval

Förslaget till ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030. Förslaget till bygger på fyra arbetssätt  i kombination med tolv satsningar som är identifierade för att de ger upphov till mest omfattande minskningar av... Läs mer →

GAME och Agenda 2030

För att uppnå de 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig till krävs det samarbete. Vi på GAME är övertygade om att samarbetet mellan näringsliv och samhällsaktörer möjliggör en snabbare omställning i Västsverige och världen. GAME berör särskilt följande av de globala målen: Nr 7: Hållbar energi för... Läs mer →

Kommande aktiviteter

Frukostseminarium – Living Labs för hållbara städer

Tid: 6 april.08:00

Frukostseminarium om hur företag kan använda Living Labs för att demonstrera och utveckla sina produkter och tjänster samt information om finansieringsmöjligheter. Under 2017 startar genomförandet av ”Strategiska vägval för ett gott liv...

Läs mer →

GAMEs verksamhetsråd

Tid: 27 april.11:30

Årets andra verksamhetsråd där deltagande organistioner och företag bland annat diskuterar trender och nyheter samt fortsatt inriktning på GAMEs verksamhet.

Läs mer →

Nätverksträff om Kemikalier och Giftfri Miljö

Tid: 18 maj.08:00

Morgonmöte om möjligheter att söka investeringsbidrag för tjänster och produkter som bidrar till att nå miljömålet Giftfri Miljö. Den tredje Nätverksträffen följer upp diskussioner från höstens GAME- dag om aktiviteter som rör kemikalier...

Läs mer →

Alla aktiviteter

Bli medlem!

Ta del av kommande aktiviteter, omvärldsbevakning och bli en del av ett brett Västsvenskt nätverk inom miljöteknik och innovation. Välkommen som medlem!

KONTAKTA OSS

Presentationer

Ta del av sammanfattning och presentationer från våra aktiviteter och arrangemang.

Läs mer →

Rapporter

Här hittar du rapporter och utredningar framtagna inom Nätverket GAME.

Läs mer →

Deltagare i nätverkets verksamhetsråd